Väsimuse hindamise skaala
Taastumise vajaduse küsimustik
Z- ja R-koodide kasutamine tööga seotud probleemide märkimiseks
Infomaterjal plii määramise kohta Mustamäe laboris uuel aaromabsorptsiooni meetodil
Kaitseülikonnad Tamrex
Riina Laidna ettekanne “Istuv eluviis või liikumine” 26.05.2017 Haapsalu seminaril
Resident Heli Isomets-Vasar ettekanne Haapsalu seminaril 26.05.2017 “Müofastsiaalne sündroom”
21.04.2017 ettekanne Tervisekontroll nakkushaiguste suhtes alates
Tervisekontroll nakkushaiguste suhtes M.Kadai 21.04.17
Kontoritreeningud Otif kodulehelt
Soome Töötervishoiu instituudi teabekiri
Respiratoorsete haiguste seire juhend – Lisad küsimustikud
Respiratoorsete haiguste seire juhend
Füsioloogilised ohutegurid
Bioloogilised ohutegurid
Ergonoomika loeng
Tööergonoomika loeng
Ergonoomika (farmakoloogia)

Juhendid

Kutsehaiguse ekspertiisiks vajalikud dokumendid

Ülajäsemete ülekoormushaiguste diagnoosijuhend

Koosolekud, muud materjalid

Maksuameti koostatud juhend töötervishoiu kulude maksustamisest

Arvutitöö ergonoomika
27.10.2005 Töötervishoiupäeva ettekanded
25.10.2006 Töötervishoiupäeva ettekanded
01.12.2006 Seltsi koosolekul esitatud ettekanne kutsega seotud hematoloogilisest patoloogiast
25.05.2007 Karin Ojala ettekanne
25.05.2007 Toomas Uibu ettekanne
30.05.2008 Merike Rätsepa ettekanne
30.05.2008 Irma Noole ettekanne
19.09.2008 Rein Reisbergi ettekanne
19.09.2008 Viive Pille ettekanne
09.01.2015 Tööinspektor Egle Heimoneni ettekanne
09.01.2015 Tööinspektsiooni sihtkontrolli kokkuvõte

26.10.2007 ETTAS koosoleku protokoll
07.03.2008 ETTAS koosoleku protokoll

27.05.2011 ETTAS koosoleku ettekanne (pilt1, pilt2)