Väsimuse hindamise skaala

Taastumise vajaduse küsimustik

Z- ja R-koodide kasutamine tööga seotud probleemide märkimiseks

Infomaterjal plii määramise kohta Mustamäe laboris uuel aaromabsorptsiooni meetodil

Kaitseülikonnad Tamrex

Riina Laidna ettekanne "Istuv eluviis või liikumine" 26.05.2017 Haapsalu seminaril

Resident Heli Isomets-Vasar ettekanne Haapsalu seminaril 26.05.2017 "Müofastsiaalne sündroom"

21.04.2017 ettekanne Tervisekontroll nakkushaiguste suhtes alates 

Tervisekontroll nakkushaiguste suhtes M.Kadai 21.04.17

Kontoritreeningud Otif kodulehelt

Soome Töötervishoiu instituudi teabekiri

Respiratoorsete haiguste seire juhend - Lisad küsimustikud

Respiratoorsete haiguste seire juhend

Füsioloogilised ohutegurid

Bioloogilised ohutegurid

Ergonoomika loeng

Tööergonoomika loeng

Ergonoomika (farmakoloogia)

Juhendid 

Kutsehaiguse ekspertiisiks vajalikud dokumendid 

Ülajäsemete ülekoormushaiguste diagnoosijuhend


Veel lisaks koosolekud, muud materjalid 

Maksuameti koostatud juhend töötervishoiu kulude maksustamisest 
http://www.emta.ee/index.php?id=23811#arsti%20soovitused 

Arvutitöö ergonoomika 
27.10.2005 Töötervishoiupäeva ettekanded 
25.10.2006 Töötervishoiupäeva ettekanded 
01.12.2006 Seltsi koosolekul esitatud ettekanne kutsega seotud hematoloogilisest patoloogiast 
25.05.2007 Karin Ojala ettekanne 
25.05.2007 Toomas Uibu ettekanne 
30.05.2008 Merike Rätsepa ettekanne 
30.05.2008 Irma Noole ettekanne 
19.09.2008 Rein Reisbergi ettekanne 
19.09.2008 Viive Pille ettekanne 

09.01.2015 Tööinspektor Egle Heimoneni ettekanne
09.01.
2015 Tööinspektsiooni sihtkontrolli kokkuvõte
 


26.10.2007 ETTAS koosoleku protokoll 
07.03.2008 ETTAS koosoleku protokoll 

27.05.2011 ETTAS koosoleku ettekanne (pilt1pilt2)