Töötervishoiuarstide pädevuse hindamine

Sertifitseerimise taotleja esitab komisjonile:
– avaldus
– kirjalik aruanne oma töö kohta (perioodi pikkus kuni 5 aastat viimasest sertifitseerimisest)
– täienduskoolitused jms tabeli vormis, kindlasti märkida ära koolitustundide arv
Dokumendid saata sertifitseerimiskomisjoni esimehele hiljemalt 30. aprilliks 2010. aadressil Hiiu 39, 11619, Tallinn, Kutsehaiguste ja Töötervishoiukeskus, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla.

Eriarstide pädevuse hindamise kriteeriumid ja süsteem
Töötervishoiuarstide täienduspunktid

Sertifitseerimiskomisjoni liikmed:

professor Hubert Kahn – komisjoni esimees
Ahe Vilkis
Viive Pille
Eda Merisalu
Uno Kiplok

Sertifitseerimiskomisjoni põhikiri