Tartu Tervishoiu Kõrgkool planeerib koolitust - Conservative and Invasive (Dry needling) Physical Therapy of Myofascial Pain Syndrome, mis algab 25. oktoobril 2017 ning registreerida on võimalik 25. septembrini!

Koolitusel käsitletakse konservatiivseid ja invasiivseid (pindmine ja süva kuivnõelaravi, elektrostimulatsioon) füsioterapeutilise hindamise ja teraapia meetodeid müofastsiaalse valusündroomi korral.

Eesmärk on õpetada müofastsiaalse valusündroomi diagnoosimist ja ravi konservatiivsete ja invasiivsete tehnikate kaudu, toetudes kõige kaasagsematele teadusuuringutele. Trigerpunktide käsitlusoskust õpetatakse enamike pindmiste ja süvade skeletilihaste puhul.

Koolituse teemad:

  • Müofastsiaalsete trigerpunktide iseloomustus, diagnostilised kriteeriumid;
  • Trigerpunktide tuvastamine palpeerimise kaudu üksikute lihaste kaupa;
  • Müofastsiaalsete trigerpunktide konservatiivsed ravi meetodid. Toimemehhanismid. Näidustused, vastunäidustused;
  • Müofastsiaalsete trigerpunktide invasiivsed (kuivnõelaravi e. akupunktuuri nõelade kasutamine trigerpunktides valu vähendamise eesmärgil) teraapia meetodid. Toimemehhanismid. Näidustused, vastunäidustused, riskid, komplikatsioonid.

Rohkem infot ja registreerimine: www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/572/


Head kolleegid,

anname  teada, et 19.05.2017 kaitses Evelyn Aaviksoo väga kiitvate hinnangutega Tartu Ülikoolis  PhD kraadi.

Õnnitleme Evelyni ning oleme uhked, et lühikese perioodi jooksul on ETTAS juhatusest kaks tublit arsti doktorikraadi saavutanud.

 

ETTAS juhatus


ETTAS koosolek

Koosolek toimub Tallinnas aadressil Hiiu 44 (endises onkoloogia keskuse majas).

Alates kell 11.00 on saalis kohvilaud ja koosoleku algus kl. 11.15.

Lõuna toimub samas majas asuvas kohvikus ja lõuna eest tuleb tasuda osalejatel endil.

 

Lisainfoks: Terviseameti esindaja muutus ja nüüd on selleks TA epidemioloogilise valmisoleku büroo juhataja Irina Dontšenko.

 

ETTAS koosoleku ajakava 21.04.2017

Hiiu 44, 1. korruse saalis

 

11.15 – 12.00

Nakkushaiguste ennetuse ja tõrje seaduse ning tervisetõendi väljastamise korra muudatusi  kommenteerivad Martin Kadai  Sotsiaalministeeriumist  ja Irina Dontšenko Terviseametist

12.00- 12.15

Töökeskkonna allergeenidega seotud terviseuuringud SA PERH-is.

Maarit Aisting

12.15- 12.45

Teated. Arutelu päevakajalistel töötervishoiu teemadel

12.45 – 13.30

Lõuna

13.30 – 15.00

Isikukaitsevahendite uued tehnilised lahendused ja uuenduslikud tooted.

Raul Volke, Tamrex 

15.00 – 15.15

Ofit OÜ tuvustus: võimlemine kontoris.

Angela Aavik

 

 

 

 

Palume lõunasöögi ettetellimuste arvu täpsustamiseks, anda enda osalemisest teada hiljemalt 20. aprilli lõunaks meiliaadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tallinna Tervishoiukõrgkool korraldavad koostöös Töötervishoiuarstide Seltsiga seminari teemal:

Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tallinna Tervishoiukõrgkool korraldavad koostöös Töötervishoiuarstide Seltsiga seminari teemal:

"Sundasendid tööl, monotoonne töö, raskuste teisaldamine - kuidas vältida töövõime kaotust"

 

Seminar toimub 10. mail 2017 algusega kell 10.00 Tallinna Tehnikakõrgkoolis, aadressil Tallinn, Pärnu mnt 62.

Osavõtt on tasuta.

 

Registreerimine Tallinna Tehnikakõrgkooli koduleheküljel www.tktk.ee, rubriigi sündmused all.

 

Seminari ajakava:

 

10.00-10.15 Avasõnad. Priit Siitan, TTK õppeaine „Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid“ lektor

 

10.15-10.45 „Tervisestatistika: kutsehaigused ja tööst põhjustatud haigestumised – kellega, miks ja mis tegevusvaldkonnas?“ Kaie Kudre, Terviseameti esmatasandi tervishoiu osakonna peaspetsialist

 

10.45-11.30 „“Füsioloogilised ohutegurid tööfüsioterapeudi pilgu läbi: probleemid, lahendused, ennetus“ Liina Pääbo, tööfüsioterapeut

 

11.30-12.15 „Mida järeldada tööinspektorite poolt läbiviidud kutsehaiguste uurimiskokkuvõtetest?“ Silja Soon, Tööinspektsiooni töötervishoiualase järelevalve talituse juhataja

 

12.15-13.00 Kohvipaus. Stendiettekannetega tutvumine

 

13.00-13.45 „Ülekoormuskahjustuste esinemine erinevates töövaldkondades ja ennetuse põhimõtted“ dr. Viive Pille

 

13.45- 14.15 „Ettevõtte kogemustest töövõime kaotuse vältimisel“ Õmblusettevõtte AS Svarmil esindaja

 

14.15-14.30 Lühike paus

 

14.30-15.15 „Ennetav tegevus – kuidas sellele suunata tööandjaid?“ Maret Maripuu, Tööinspektsiooni peadirektor

 

15.15-15.45 Debatt töötervishoiu statistika teemadel ja seminari lõpetamine

 

Kogu info seminari kohta

 


 

Tervise Arengu Instituut korraldab Tallinnas ja Tartus alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL) koolitusi.

 

 

ALVALi koolituse eesmärk on võimaldada tervishoiutöötajal pädevalt, kindlalt ja asjakohaselt tõstatada patsiendiga alkoholi tarvitamise teema, seda sobivalt arutada ning viia läbi lühisekkumine, lähtuvalt tõenduspõhistest andmetest. Koolituse käigus saavad osalejad teada alkoholi tarvitamise riskipiiridest, harjutavad sõelumist AUDITiga ja "keerulise" alkoholiteema käsitlemist ning uurivad, millal, kuhu ja kelle juurde saab liigtarvitava patsiendi edasi suunata.

 

Koolitusel osalejatele antakse tunnistus ja koolitus annab täienduspunkte nii perearstidele kui pereõdedele. Koolitusele on oodatud peremeditsiini ala residendid, perearstid, pereõed, vaimse tervise õed, aga ka teised tervishoiutöötajad.

 

Koolitused toimuvad Tallinnas 25.-26.01, 16.-17.02, 28.02-01.03, 21.-22.03, 12.-13.04, 18.-19.04, 27.-28.04, 11.-12.05, 18.-19.05 ja 25.-26.05 ning Tartus 16.-17.02, 21.-22.02, 09.-10.03, 22.-23.03, 30.-31.03, 25.-26.04, 09.-10.05, 23.-24.05 ja 08.-09.06.

 

Koolitus on tasuta ja osalejatele hüvitatakse majutuskulu.

Koolituse ülesehitus:

I päev

9.30 Kogunemine ja registreerimine

10.00 Sissejuhatus: ALVAL Eestis. Ülevaade koolitusest. Lühisekkumine – mis ja miks? Hoiakud alkoholi suhtes

11.30 Puhkepaus

11.45 Takistused ja probleemid. Lühisekkumine lähivaates

13.15 Lõuna

14.15 Alkoholiühikud. Alkoholi tarvitamise riskipiirid. Alkoholiprobleemi tõstatamine

15.45 Puhkepaus

16.00 Sõelumine ja tagasiside. Suunamine. Kokkuvõte ja küsimused

17.30 Esimese koolituspäeva lõpp

II päev

9.00 Kogunemine ja registreerimine

9.30 Tagasivaade eilsele. Lühisekkumise läbiviimine – põhioskused

11.00 Puhkepaus

11.15 Lühisekkumise läbiviimine – põhioskused

12.45 Lõuna

13.45 Lühisekkumise läbiviimine täies mahus

15.15 Puhkepaus

15.30 Lühisekkumise läbiviimine täies mahus. Kokkuvõte

17.00 Koolituse lõpp

 

Koolituse kohta on täpsem info üleval veebilehel: http://www.tai.ee/et/kainem-ja-tervem-eesti/koolitused

Lisainfo ja registreerimine e-posti aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Koolitused toimuvad toetuse andmise tingimuste „Kainem ja tervem Eesti“ raames, mille eesmärk on parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja alkoholitarvitamise häire raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti Eestis. Lisainfot teenuste, koolituste ja programmi vältel valminud materjalide kohta leiate veebilehel http://www.tai.ee/kte.

 


 

Uuest aastast jõustusid muudatused nakkushaiguste tervisekontrollis

http://www.terviseamet.ee/info/uudised/u/artikkel/uuest-aastast-joustusid-muudatused-nakkushaiguste-tervisekontrollis.html

Alanud aastast jõustusid muudatused nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses, mis reguleerivad töötaja, tööandja ja ettevõtja tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes.

Ühe olulisema muudatusena kaob sellest aastast tööandjatel kohustus saata töötaja töötamise ajal korrapärasesse tervisekontrolli, sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringule. Arvestades, et töötaja võib nakatuda ning haigestuda nakkushaigusesse mis tahes ajahetkel, ei ole võimalik määrata tõenduspõhist ajaperioodi, mille jooksul on töötajate regulaarne tervisekontroll nakkushaiguste suhtes otstarbekas ja vajalik.

Kuigi regulaarne tervisekontroll nakkushaiguste suhtes kaob, jääb tööandjal õigus saata töötaja täiendavasse tervisekontrolli vastavalt töökoha riskihindamise tulemustele. Vajadus riskihindamiseks ja täiendavaks tervisekontrolliks võib tekkida olukorras, kus tööprotsesside käigus on toimunud nakkuse levik, saastunud toodang või töökollektiivis ilmneb mõnel töötajal nakkushaigus. Sellisel juhul on asjakohane, et tööandja saadab vastavalt riskihindamise tulemusele töötaja või töötajad täiendavasse tervisekontrolli.

Nii tööandjatel kui ka töötajatel on oluline teada sedagi, et  kehtima hakanud muudatused kitsendavad tegevusvaldkondi, kus töötajate tervisekontroll nakkushaiguste suhtes on edaspidi ette nähtud.

Tervisekontrolli läbimine on jätkuvalt nõutav toitu ja joogivett käitlevate töötajate või toidu ja joogiveega kokkupuutuvate töötajate puhul. Kontrolli peavad läbima loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega; õpetajad ja lasteasutuste töötajate ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad; abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad; tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad; kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad ja kõikidel eelpool loetletud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad.

Nimetatud valdkondades töötavate isikute tervisekontroll enne tööle asumist on kohustuslik. Tervisekontrolli eesmärk on ennetada nakkushaiguste levikut klientidele, tarbijatele või patsientidele nakkusohtlike töötajate poolt tööprotsesside kaudu. Tervisekontroll on ette nähtud  töövaldkondades, mis võivad olla võimalike nakkushaiguste puhangute ja epideemiate tekkekohtadeks.

Võrreldes varem kehtinud seadusega antakse sellest aastast volitus teha tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes lisaks perearstile ka töötervishoiuarstile.

Ühe muudatusena oli soov selle aasta algusest asendada seni kasutusel olnud  eraldiseisev tervisetõendi vorm tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes e-tõendiga, aga e-tõendi  arendustegevus ei ole toimunud algse plaani kohaselt.  E-tõendi väljatöötamine on plaanis 2017. a. jooksul. Seega tuleb jätkata tervisetõendite väljastamist paberkandjal.

Palume perearstil ning töötervishoiuarstil nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbiviimisel lähtuda olemasolevast terviseameti juhisest ning väljastada tervisekontrolli läbimise kohta tervisetõend paberkandjal.

 

 

ETTAS juhatus annab teada,et 01.12.2016 kaitses edukalt PhD kraadi meie Seltsi esinaine dr.Viive Pille.

Õnnitleme kolleegi selle tähtsa saavutuse puhul ja rõõmustagem ühiselt, et tema poolt tehtust ja uuritust tõuseb kasu ka meie erialale.

(Kindlasti loodame kuulda väikest ülevaadet ka järgmisel ETTAS koosolekul)

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Uudised

Liimemaks 30€ tasuda ETTAS-e arvele:  EE672200221045581473 Swedbank AS 

_________________________________________________________________________________________________________

Koolitused 

TÜ Arstiteaduskonna täienduskeskus

Ida-Tallinna Keskhaigla koolituskeskus

Lääne-Tallinna Keskhaigla koolituskeskus

Regionaalhaigla koolituskeskus

 

ETTAS juhatus annab teada,et 01.12.2016 kaitses edukalt PhD kraadi meie Seltsi esinaine dr.Viive Pille.

Õnnitleme kolleegi selle tähtsa saavutuse puhul ja rõõmustagem ühiselt, et tema poolt tehtust ja uuritust tõuseb kasu ka meie erialale.

(Kindlasti loodame kuulda väikest ülevaadet ka järgmisel ETTAS koosolekul)