Töötervishoiuarstide pädevuse hindamine 

Sertifitseerimise taotleja esitab komisjonile: 
- avaldus 
- kirjalik aruanne oma töö kohta (perioodi pikkus kuni 5 aastat viimasest sertifitseerimisest) 
- täienduskoolitused jms tabeli vormis, kindlasti märkida ära koolitustundide arv 
Dokumendid saata sertifitseerimiskomisjoni esimehele hiljemalt 30. aprilliks 2010. aadressil Hiiu 39, 11619, Tallinn, Kutsehaiguste ja Töötervishoiukeskus, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla. 

Eriarstide pädevuse hindamise kriteeriumid ja süsteem 
Töötervishoiuarstide täienduspunktid

Sertifitseerimiskomisjoni liikmed: 

professor Hubert Kahn - komisjoni esimees 
Ahe Vilkis 
Viive Pille 
Eda Merisalu 
Uno Kiplok 

Sertifitseerimiskomisjoni põhikiri